Alüminyum Cephe
Sistemleri

Alüminyum gümüşümsü renkte sünek bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.
Alüminyum,yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 megapascal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa’a çıkar. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.

01

Transparan Planer

Cephe Sistemleri

05

Menfez Sistem

Cephe Sistemleri

09

Dekoratif Panel Sistem

Cephe Sistemleri

02

Kapaklı Cephe Sistem

Cephe Sistemleri

06

10

Kompozit Panel Sistem

Cephe Sistemleri

03

Silikon Cephe Sistem

Cephe Sistemleri

07

11

Alüminyum Levha Sistem

Cephe Sistemleri

04

Dograma Sistem

Cephe Sistemleri

08

Cam Korkuluk Sistem

Cephe Sistemleri

12